Jäsenkorjaaja MTE ® Koulutus

Uusi kurssi aloittaa tammikuussa 2025 ilmoittautuminen alkanut

Tammikuussa 2025 starttaa nr.5 Jäsenkorjaaja MTE® (manuaalisen terapian erikoisosaaminen) kurssi Sami Aallon vetämänä. Saat mukaasi uudenaikaiset ja tehokkaat tekniikat kehon eri ongelmiin. esim. epäspesifin alaselkäkivun hoitoon, joiksi suurin osa selkäongelmista luokitellaan. Pystyt hoitamaan asiakkaan kokonaisvaltaisesti omalla vastaanotolla heti koulutuksen päätyttyä. Jäsenkorjaaja MTE® ei kuitenkaan ole koskaan valmis, vaan oppiminen jatkuu jokaisen asiakkaan kanssa. Ongelmat eivät ole juuri koskaan ole samanlaisia, vaan ihminen on aina yksilö.

Jäsenkorjaaja MTE®:lla on aito halu auttaa jokaista asiakasta osaamisensa puitteissa ja yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.

”Kurssi on täynnä asiaa eikä sisällä tyhjiä minuutteja. Ammattimaista opetusta perustuen käytännön tekemiseen johon on taidokkaasti sisällytetty teoriaosuus. Sami selittää jokaisen otteen, tekniikan ja liikkeen pala palalta. Mielenkiinto opiskeluun säilyy koska pääsee itse tekemään. Näin kompaktimpaa pakettia aiheesta on mahdoton löytää”

Kurssin tiedot:

Koulutus sisältää kahdeksan osaa. Opetus tapahtuu viikonloppuisin lauantaina klo 10.00 – 18.00 ja sunnuntaina klo 9.00-  17.00. Koulutuspaikkana on Kehonhuolto Aallon tilat Järvenpäässä. Koulutukseen otetaan 6 oppilasta hakemusten perusteella. 

Kouluttaja: JäsenkorjaatMTE Sami Aalto (menetelmän kehittäjä)

Koulutuksen tuntimäärät: Perusopetus 128h Dokumentoidut hoidot 100h. Kurssin hyväksyttävästi suorittaneet (jokaisen osion) saavat oikeuden käyttää Jäsenkorjaaja MTE® nimikettä.

Kurssin hinta: 2000€ Kurssi maksetaan 8 erässä, maksu suoritetaan ennen jokaisen koulutus viikonlopun alkua. 

Hakemukset ja kysymykset koulutuksesta sähköpostilla: sami.aalto@hotmail.com

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Kaikille, jotka haluavat opetella tehokkaan tavan hoitaa asiakkaiden erilaisia kehon ongelmia. Et siis tarvitse mitään pohjakoulutusta. Koulutukseen hakijalta odotetaan kuitenkin anatomian perusteiden osaamista. Sen saat esim. lukemalla ja omaksumalla kirjan Anatomian alkeet. (Saa tilattu Osteopatiakoulu Atlaksen kautta) Anatomian tuntemus on tärkeä osa jäsenkorjaaja MTE® työtä. Anatomian perusteet täytyy osata myös siksi, että koulutuksessa ei mene aikaan perusasioiden opetteluun, vaan voimme keskittyä olennaiseen. Koulutus sopii erinomaisesti lisäkoulutuksena seuraaville ammattiryhmille: Koulutettu Hierojat, fysioterapeutit, Liikunnanohjaajan perustutkinnon suorittaneet, Fysiikkavalmennuksen kanssa toimivat ja kaikille, jotka haluavat parantaa hoitotyössä manuaalisia taitojaan.

Koulutuksessa opetellaan tekniikoita pareittain ja käymme ensin teoria osuuden kyseiseltä alueelta. Alkuun voi tuntua vaikealta omaksua niin paljon uutta asiaa, mutta lopulta kokonaisuus muotoutuu hoitokokonaisuuksiksi 

Koulutuksessa opetetaan myös tehokkaat hierontatekniikat ilman lisämaksua. Käymme paljon asioita mm. urheilijan näkökulmasta, koska se on alue mistä minulla paljon kokemusta.

Mitä koulutus pitää sisällään?

Perehdymme jäsenkorjaajaMTE filosofiaan sekä tutkitun tiedon merkityksestä hoitomuodossa. Opettelemme korjaaman nilkan alueen tyypillisemmät ongelmat ja tunnistamaan liikkeen avulla ongelmakohdat. Käymme alaraajojen tautioppia ja teoriaa. Viikonlopun jälkeen harjoittelu jatkuu omatoimisesti opituilla asioilla.

Tautioppina:

 • Plantaarifaskiitti
 • Tarsaalitunneli oireyhtymä
 • Nilkan ja polven toimintahäiriöt
 • Nilkan nyrjähdys/jalkojen toiminnallinen erimittaisuus.
 •  

Kertaamme edellisellä kerralla opitut asiat ja tehdyt oppilastyöt. Opimme, kuinka lantio toimii ja kuinka sen ongelmia hoidetaan. Opettelemme hyvin tyypillisen vaivan hoidon mikä takia hakeudutaan hoitoon – Iskiasvaivat ja niiden syntymekanismit . Opimme tekniikat pehmytkudosten hoitoon lantion alueen ongelmien hoidossa. Opettelemme lantion eri virheasentoja ja niiden vaikutuksia pehmytkudoksiin. Miten eroaa lihasheikkous ja lihasaktivaatio. Miten lihastoimintaketjut toimii ja miten puolieroja havannoidaan. Opimme testeillä milloin kannattaa hoitaa ja milloin pitää asiakas ohjata eteenpäin hoitoa saamaan. SI-nivelen mobilisaatiot ja ns. avaavat tekniikat. Opimme heijastekipualueet ja millä testeillä selvitämme lantion eri ongelmia. Opettelemme Flossingin käytön ja kuinka sillä voidaan tukea hoitoa sen eri vaiheissa. Sunnuntai iltapäivällä otamme vastaan demoasiakkaita ja hoidamme heitä opetustarkoituksessa opituilla tekniikoilla.

Tautioppina:

 • SI-nivelen toimintahäiriöt
 • Lantion toimintahäiriöt
 • Iskiaksen hoito.

Kertaamme edellisellä kerralla opitut asiat ja tehdyt oppilastyöt. Jatkamme lonkan alueelta ylöspäin alaselkään. Perehdymme yleisempiin selkäkipuihin ja niiden aiheuttajiin. Testaamisella opettelemme, milloin on turvallista hoitaa kipeätä selkää. Käymme ns. punaiset liput ja miten ne löydetään. Havainnoimme ristiluun asennon merkityksen selän toimivuuteen ja opettelemme sen korjauksen. Kuinka voimme avata fasettilukot ilman manipulaatiota. Pääsemme jäsenkorjauksen perimmäisiin tekniikkoihin selän hoidossa. Opettelemme hieromalla auttamaan selän toimintaa ja hoidon hyvää vastetta. Käymme noidannuolen yleisimmän aiheuttajan ja niiden korjaukset. Sunnuntai iltapäivällä otamme vastaan demoasiakkaita ja hoidamme heitä opetustarkoituksessa opituilla tekniikoilla.

Tautioppina:

 • Lonkan alueen ongelmat
 • Noidannuoli
 • Erilaiset alaselkäkivut
 • Ristiluun asentovirhe

Kertaamme edellisellä kerralla opitut asiat ja tehdyt oppilastyöt. Perehdymme kivun lievitykseen ja hoitoon. Opimme Triggerpisteiden käsittelyä eri tekniikoilla ja kuinka ne oireilevat. Triggereiden merkitys kivun hoidossa ja niiden löytäminen. Käymme kivun lievityksen perusteet neulan avulla ja kontraindikaatiot (vapaaehtoista) Opettelemme erilaisia mobilisaatioita ja venytystekniikoita alaselkään ja lantioon. Opettelemme neurologisia testejä ja hermoston vaikutusta kipuun eri alueille. Sunnuntai iltapäivällä otamme vastaan demoasiakkaita ja hoidamme heitä opetustarkoituksessa opituilla tekniikoilla.

Tautioppina:

 • Lonkan alueen ongelmat
 • Noidannuoli
 • Erilaiset alaselkäkivut
 • Ristiluun asentovirhe

Kertaamme edellisellä kerralla opitut asiat ja tehdyt oppilastyöt. Perehdymme rintarangan toimintaan ja sen yleisempiin ongelmiin. Miten ja missä rintarangan ongelmat voivat ilmetä. Opimme kuinka mobilisaatiolla ja pehmytkudostekniikoiden avulla saadaan rintarankaa hoidettua. Isona asiana opimme skolioosin hoidon kasvavalla nuorella. Rintarangan toiminnan vaikutus mm. nhs-seudun ongelmiin.Opettelemme fascian käsittelyä kupeilla ja raudalla. Sunnuntai iltapäivällä otamme vastaan demoasiakkaita ja hoidamme heitä opetustarkoituksessa opituilla tekniikoilla.

Tautioppina:

 • Rintarangan liikehäiriöt ja yläselän ongelmat
 • Skolioosi

 sekKertaamme edellisellä kerralla opitut asiat ja tehdyt oppilastyöt. Teoria olkapään ja käden rakenne ja toiminta. Opimme, kuinka tutkimme käden hermopinteitä ja niiden hoitoa. Käymme tyypillisemmät käden alueen ongelmat ja niiden syntymekanismit. Tehokkailla jäsenkorjaustekniikoilla avaamme olkapään liikerataa ja hoidamme kiertäjäkalvosinta. Opimme avaamaan ranteen liikeradat ja hoitamaan yleistä vaivaa – rannekanavanahtaumaa. Sunnuntai iltapäivällä otamme vastaan demoasiakkaita ja hoidamme heitä opetustarkoituksessa opituilla tekniikoilla.

Tautioppina:

 • Rannekanava ahtauma
 • Ranteen liikehäiriöt
 • olkapään liikehäiriöt
 • tenniskyynärpää
 • Käsien/sormien puutuminen

Kertaamme edellisellä kerralla opitut asiat ja tehdyt oppilastyöt. Kaularangan teoria ja toiminta. Teemme neurologisia testejä ja opettelemme kohdealueiden ongelmien syntymekanismeja. Opettelemme hierontatekniikoita ja venytyksiä niskan alueelle, sekä fascian käsittelyä hoidon tukena. Käymme kaulan alueen ongelmat ja niiden hoitoon liittyvät tekniikat. Niskan alueen hoitoon käymme useita eri vaihtoehtoja ongelmasta riippuen. Sunnuntai aamupäivän käytämme kinesioteipin käytön opetteluun. Teippaamme tyypillisemmät ongelmakohteet: Nilkka, pohje, polvi, alaselkä, yläselkä(ryhtiteippaus) ja tenniskyynärpää. Sunnuntai iltapäivällä otamme vastaan demoasiakkaita ja hoidamme heitä opetustarkoituksessa opituilla tekniikoilla.

Tautioppina:

 • Jännityspäänsärky
 • Some-niska
 • Kinesioteipin vaikutus ja käyttö

Kertaamme edellisellä kerralla opitut asiat ja tehdyt oppilastyöt. Tässä vaiheessa opitut asiat nivoutuvat erilaisiksi hoitosuunnitelmiksi eri kehon ongelmiin. Käymme näitä suunnitelmia ensin teoriassa ja sitten käytännössä parin kanssa. Sunnuntaina ovat näytöt asiakkaiden kanssa.

Todistuksien jako

Usein tiedustellaan miksi ei voi aloittaa kesken käynnissä olevaa kurssia?

Otan kurssille vain 6 henkilöä ja siihen on syynsä. Haluan varmistaa, että minulla on aikaa kaikille oppilaille ja opetus on laadukasta. Kurssilla aloitamme loogisesti alhaalta ylöspäin ja kertaamme aina opitut asiat.  Silloin Opetus ja kanssakäyminen on kaikkia kehittävää kun puhumme/teemme samoja asioista.

Tietosuojalauseke